May the MUZIX be with you...

Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató a megrendelők személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

A megrendelő kötelezettsége, hogy az ÁSZF-ben részletezett adatkezelési szabályokat megismerje.

A megrendelő a megrendeléssel – a jelen ÁSZF részeként – kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján, önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a Webáruházban történő vásárlás mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

A Webáruházban történő vásárlás során a Szolgáltató a megrendelő személyes adatait kezeli. A Szolgáltató különleges adatnak minősülő személyes adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.

Amennyiben a megrendelő nem regisztrál, illetve a vásárlást a megrendelés véglegesítése előtt abbahagyja, az esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák – követően a megrendelő személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését a Szolgáltató az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.

A Szolgáltató a megrendelők személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe; személyes adatot harmadik személynek csak a jelen ÁSZF-ben írtak szerint ad át. Az adatkezelés helyszíne Magyarország, a Szolgáltató mindenkori székhelye.

A Szolgáltató a személyes adatokat egyrészt a megrendelés teljesítéséhez (kiszállításához), ügyfélkiszolgáláshoz, számlázáshoz, továbbá üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljára kezeli.

A megrendelő a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges – alább felsorolt - személyes adatait teljes körűen és valósan köteles megadni:

- vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév
- lakcím, illetve székhely
- kézbesítési (szállítási) cím
- elektronikus levelezési cím
- telefonszám
- számlázási cím

A megrendelők által megadott személyes adatok meghatározott körének kezelése a hatályos számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) és adójogszabályok alapján kötelező. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett megrendelő kérelme esetén sincs jogi lehetőség.

A Szolgáltató üzleti kommunikáció céljára további személyes adatok megadását is kérheti. Ezen személyes adatok megadása a megrendelésnek/vásárlásnak nem feltétele. Az adatok megadásával a megrendelő ahhoz járul hozzá, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Szolgáltató a részére elektronikus hirdetések vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön. A Szolgáltató ilyen küldeményeket legfeljebb havi 1 (egy) alkalommal küld.

Ezek a személyes adatok a következők:

- nem
- életkor
- családi állapot
- végzettség
- foglalkozás
- informatikai felhasználói szokások
- tulajdonban lévő, illetve használt fogyasztási cikkekkel kapcsolatos adatok
- jelenlegi és későbbi fogyasztói preferenciák

A Szolgáltató a megrendelők üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli.

A Szolgáltató a fentieken túl a megrendeléshez kapcsolódó adatokat, a megrendelő által megadott adatokat, továbbá, a megrendelés dátumát, idejét, összegét, a felhasználó IP címét is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a megrendelői élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

Amennyiben az Ügyfél bankkártyás fizetési módot választ, a Szolgáltató nem kerül a megrendelő banki adatainak birtokába. A fizetési szolgáltató a megrendelő személyes adatait saját adatkezelési szabályai alapján kezeli.

A Szolgáltató a Webáruház meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a vásárlás, illetve a Webáruház teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Webáruház nyomon tudja követni beállításait, látogatásait. A megrendelőnek böngészője beállításaiban lehetősége van a cookie- fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Webáruház korábbi egyedi beállításai elvesznek.

A megrendelő a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését regisztrált felhasználói fiókjában, ennek hiányában a Szolgáltató ügyfélszolgálatán kérheti. Amennyiben a megrendelő által megadott adatok kapcsán jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az érintett megrendelő személyes adatait törli. A megrendelő személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a Szolgáltatóhoz, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított. A Szolgáltató a megrendelők személyes adatokkal kapcsolatos megkereséseit legkésőbb 30 (harminc) napon belül megválaszolja.

A Szolgáltató az adatkezelést az adatbiztonsági elvárásoknak megfelelően teljesíti. A Szolgáltató megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

A Szolgáltató a termékek kiszállításához szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév, szállítási cím, telefonszám) átadja a szállítást végző cégnek. Ezen adatátadás és adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a termékek kézbesítése.

A Szolgáltató a Webáruházat alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a megrendelők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.